www.centralait.cz
košík
košík
pokladna
pokladna
podmínky
jak nakupovat

cena nákupu
0 s DPH
Kancelařské potřeby Pc a software Hewlett-Packard   přihlášení


hledání
Jak nakupovat
Licence AVG
Mám zájem o jiný SW od Microsoftu
MVL licence Microsoft - čtěte!
Právo downgrade - licence MS
SW - instalace
Prezentaci zpracoval Šilhavý s.r.o.
Prohlašujeme, že jsme nestátní neziskovou organizací, tak jak je definována dokumenty Vlády ČR a právním řádem ČR, tj. občanské sdružení (zák.č. 83/1990 Sb.), nadace a nadační fond (č.227/1997 Sb.), obecně prospěšná společnost (č.248/1995 Sb.), anebo veřejná církevní právnická osoba (č.3/2002 Sb.), a že vyvíjíme veřejně prospěšnou činnost (např. v sociální sféře, podpoře vzdělávání, péči o životní prostředí aj.).
Jméno a heslo
Uživatelské jméno
alespoň 6 znaků
Heslo
Heslo
pro kontrolu  
Obchodní jméno
IČO
DIČ
Plátci DPH

Právní forma
Datum registrace či zápisu
Registrováno / zapsáno u
jméno stat. zástupce či zplnomocněné osoby oprávněné jednat za org.
přijmení stat. zástupce či zplnomocněné osoby oprávněné jednat za org.
 
Ulice
Město
Psč
Stát
Údaje pro fakturaci (jsou-li rozdílné):
 
Adresa
Formy činnosti dle zakládacích listin:
E-mail
WWW
Telefon
 
Mobil
Fax
Chci dostávat novinky
Zavazujeme se, že veškeré zboží a služby použijeme výhradně ve prospěch a pro činnost naší organizace a při porušení této podmínky jsme si vědomi z toho vyplývajících možných právních důsledků.

Souhlasíme s uvedením údajů o naší organizaci v registru Atlas NNO vedenou Centrálou IT.
 

jméno
heslo
uživatel nepřihlášen

© 2004 Centrála IT, o.p.s.